Sık Sorulan Sorular
 

Kullanım Alanları


 • Tohumlama
 • Erozyonla mücadele
 • Arazi islahi
 • Gübreleme, ilaçlama
 • Yangınla mücadele
 • Tozla mücadele
 • Sulama
 • Koku kontrolü
 • Çöplük islahI
 • Sahil peyzaji
 • Zirai faaliyetler
 • Sokak temizliği
 • Maden sahaları kapanışları ve atık rehabilitasyon çalışmaları
 • Elle tohum ekmenin mümkün olmadığı dik, engebeli ve çok büyük alanlar
 • Otoyol  kenarları  ve orta refüj
 • Doğaya yeniden kazandırılmak istenen, hafriyat alanları, taş ocakları, maden yatakları, çöp alanları, yangından zarar görmüş ormanlık alanlar v.b
 • Golf alanları, spor alanları gibi geniş alanlar
 • Erozyonla mücadele gerektiren tüm alanlar
 • Toprak stabilitasyonu gerektiren tüm alanlar
 • Site ve villa bahçeleri
 • Çayır ve mera oluşumu, verim artirim çalışmaları ve teknolojik zirai faaliyetler
 • Koku kontrolü gerektiren tüm alanlar
 • Toz kontrolü gerektiren tüm alanlar
 • Yangınla mücadele gerektiren alanlar
 • İlaçlama, gübreleme çalışmaları gerektiren alanlar

« Diğer Sorular