Sık Sorulan Sorular
 

Hydroseeding Uygulamalarında Tohum Seçimi


HYDROSEEDING UYGULAMALARINDA TOHUM SEÇİMİ

Amacı ne olursa olsun tüm ekimlerdeki ana amaç; tohumun, güçlü, kaliteli, karakteristik özelliklerini %100 taşıyarak çimlenmesidir. Tohumun çimlenmesini etkileyen onlarca çevresel etken bulunmakla beraber, tohumun kendi fiziksel ve genetik özellikleri büyük önem taşımaktadır

Hydroseeding yöntemi; tohum yatağı olacak toprağı yumuşatır, su tutma kapasitesini iyileştirir, humus oluşumunu sağlar, biyolojik, mineral ve organik yapıyı desteklediği gibi, her türlü çevresel baskıyı da minimize ederek ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca tohumun çimlenmesini kolaylaştırması ve hızlandırılması için geliştirilmiş bir yöntemdir. Hydroseeding  yeteneğinin desteğiyle, hormonlar ve uyarıcılarla, tohumun hızlı ve güçlü çimlenmesi sağlandığı gibi, yeni doğan bitkinin ihtiyaç duyacağı bütün yarayışlı formdaki  elementleri ve bitki besin elementlerini içermektedir.

Çimlenme için gerekli tüm ortamların oluşturulduğu bir yerde beklenen hızlı, güçlü, kaliteli ve uzun ömürlü bir hayat sürecek olan tohumun  çimlenmesidir. Fiziksel ve biyolojik tüm şartların sağlandığı sırada çimlenmenin önünde tek bir engel kalmaktadır.

TOHUM SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER

1.Tohum, kullanım amacına uygun seçilmelidir. Sportif alanlar, kentsel-kırsal rekreasyon alanları, özel yerler (villa bahçeleri vb.) çayır-mera alanlar, rehabilitasyon amaçlı uygulamalar

2.Tohum, uygulama yapılacak alanın iklimine uygun olmalıdır. Türkiye’de üç  tip ana iklim çeşidi vardır. Fakat aynı bölgede olsa dahi her uygulama için çevresel faktörler ve iklim belirlenmeli ,yöreye uygun türler seçilmelidir.

3.Tohum, uygulama yapılacak alandaki toprağın içeriğine  uygun olarak seçilmelidir. Tuzluluk, asidite vb.

4.Tohum, kullanılacak alanın aydınlanma durumuna göre seçilmelidir. Gölge, yarıgölge ,direk günışığı vb.

5.Tohum, tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde karışım halinde hazırlatılmalıdır. Toprak analizleri neticesinde karar verilecek tohum çeşidi, mineral durumuna göre  toprağı yormamalıdır.

Doğru tohum karışımının  hazırlatılması, tohum seçiminde ilk basamağı oluşturmaktadır. Diğer  dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır.

1. Tohum karışımının tazeliği ve gençliği

2. Tohum karışımını oluşturan tohumların ayrı ayrı çimlenme yüzdeleri

3. Tohum karışımı içeresindeki canlı tohum miktarı

4. Tohum karışımını oluşturan tohumların kalitesi

5. Tohum karışımını oluşturan tohumların sertifikalı olmasıdır.

Profile Products Ve Bowie Industrıel distribütörü olan Karadeniz Çevre Teknolojileri, tüm tohum seçimlerini uzman mühendis kadrolarıyla hazırlayıp, tüm çimlenme testlerinden geçirdikten sonra uygulamalarında kullanmaktadır.


« Diğer Sorular