Sık Sorulan Sorular
 

Hydroseeding Erozyonu Nasıl Önler?


HYDROSEEDİNG EROZYONU NASIL ÖNLER?

Erozyon alanları ya da organik yapısını kaybetmiş şev ve yamaç yüzey alanları, her türlü çevresel etkenlerin yoğun baskısı altındadır. Yağmurların; hızı, boyutu, yoğunluğu, miktarı ayrıca rüzgarların etkisi hatta gece gündüz sıcaklık farkları sürekli olarak erozyonu tetiklemekte ve erozyon katsayısını her geçen gün artırmaktadır. Bu açık alanların doğal ekosistemde tekrar organik özellik kazanması ve üzerinde bitki örtüsü oluşması çok uzun yıllar almaktadır. Buda ancak stabil yüzeyler için geçerlidir. Bitki örtüsünü kazanamayan yüzey sürekli erozyona açık, erozyon tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.

Hydroseeding teknolojisi, organik yapısını kaybetmiş ya da hiç kazanamamış yüzeylerde, eğimi ne olursa olsun çözümler sunmaktadır. Yüksek uygulama hızı, 1:1 den daha dik yamaçlarda ekim yapabilme kabiliyeti, onu toprak stabilize çalışmalarında alternatifsiz kılmaktadır.

HYDROSEEDİNG EROZYONU 2 ŞEKİLDE ÖNLER;

1.İLK UYGULAMA ANINDAN İTİBAREN FİZİKSEL OLARAK

2.BİTKİ KURULUŞUYLA KALICI EKİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ OLARAK

erozyonu önlemektedir.

Hiçbir yöntem, erozyon kontrol gibi evrensel bir sorunun tek başına çözümü olamaz. Erozyon kontrol çalışmaları, bütüncül yaklaşımlarla, sebep-çözüm-sonuç ilişkileri kapsamında projelendirilmelidir. Öncelikle erozyonu artıracak baskılar kontrol altına alınmalıdır. Kalıcı ekim çalışmalarını, çalılandırma, daha sonra ağaçlandırma çalışmaları izlemelidir.     


« Diğer Sorular