Sık Sorulan Sorular
 

Bitki Örtüsü Erozyona Karşı ne Kadar Etkilidir?


Erozyon alanları ya da organik yapısını kaybetmiş şev ve yamaç yüzey alanları, bitki örtüsünü kaybetmiş alanlardır.  Bu sahalar özellikle yağmurların etkisiyle, sırasıyla yüzey akış, parmak erozyonu ve erozyon oluşu şeklinde tehdit altındadır. Bitki örtüsü; yağmurun hızını, damla boyutunu ve direk yüzeye çarpmasını engeller. Yüzey sularının düzenli akışını sağlayarak, bu suların taban suyuna inmesine destek verir. Aşırı yüzey sularından toprak yüzeyini korur ve drenaja destek verir.

Kök sistemleriyle toprağı bağlar. Otsu vejetasyon birim alana en az ağırlığı yapar ve tam toprak stabilizasyonu sağlar. Yaşamsal faaliyetleri ile toprağın organik seviyesini geliştirir ve rehabilitasyona destek verir.

Belirli bir yağış döneminde, bilgisayar destekli ölçümler neticesinde birim alanda oluşan toprak kaybı eşitliği (RUSLE) vardır. Buna göre;

Uluslararası Toprak Kaybı Eşitliği (RUSLE)

A = R x K x L x S x C x P

A = Belirli bir fırtına dönemi ve şiddeti, birim zamanda birim alandan bilgisayarlı toprak kaybı

R = Yağış faktörü

K = Toprak araştırma faktörü

L = Eğim uzunluğu faktörü

S = Diklik faktörü

C = Bitki örtüsü yada kapak mulch faktörü (malç performans değerlendirme)

P = Erozyon kontrol uygulama faktörü

Daha düşük bir C Faktörü (Cover Factor) daha iyi toprak yüzeyine kapsama alanı ve daha iyi bir erozyon kontrol anlamına gelir.

1 Dönüm lük sahada Utah State University , Su Araştırma Laboratuvarı
Toprak Kaybı Verileri – Ekstrapolasyon

Korunmasız Toprak : ~ 75.000 £ / dönüm (High C faktörü = 1.0)
Kuru Uygulamalı Saman : ~ 64.000 £ / acre
Diğer pellet (encap PAM-12 gibi) : ~ 62.000 £ / acre
Tohum Aide Aero pellet : ~ 13.700 £ / acre
Terra-Matrix (SMM) : ~ 7.800 £ / acre
Hidro-Battaniye (BFM) : ~ 3.900 £ / acre
Flexterra (FGM) : ~ £ 76 / dönümlük Low C Faktörü = 0.001

1V kumlu tın eğimi: Veriler 2.5H üzerinde /  5saat  30 dakikalık Büyük Ölçekli Yağışlarla test hesaplanmıştır.

Erozyon kontrol çalışmalarında proje sahaları, korunmasız toprak alanlarıdır. Bu tip sahalara en hızlı ve en etkili müdahale,  C FAKTÖRÜ en aza düşürücü tedbirlere olmalıdır. Hydroseeding teknolojisi, doğru malç ve doğru diğer ürünlerin kullanılmasıyla, dünyanın şu ana kadar geliştirilmiş en etkili erozyon kontrol yöntemidir.


« Diğer Sorular