Sık Sorulan Sorular
 

Çim bakımında nelere dikkat edilmeli?


ÇİM BAKIMI

 • Çim boyu ortalama 4cm olmalıdır.Bunun için bıçakları keskin ve iyi çalışan bir biçim makinesine gerek vardır.Sonbahar (Eylül- Ekim-Kasım) ve İlkbahar(Mart-Nisan-Mayıs) aylarında  en az iki günde bir biçim yapılması gerekebilir. Kış ve Yaz aylarında yani soğuk ve sıcak mevsimlerde bu kesim sıklığı düşebilir.
   
 • Sıcak mevsimde(Nisan-Eylül) çim altı toprak tabakasının 2-3cm kadar derinliğinde en azından hafif nem olmalıdır. Bu prensip çerçevesinde sulama sıklığı çok sıcak mevsimlerde bazen günde 2 hatta 3 bile olabilir.Çim bakımını yapan bahçıvan bu konuda dikkatli ve sürekli inceleme yapmalıdır. Bölge şartlarına göre istatistiki olarak soğuk mevsimde(Kasım-Mart)sulama gerekmeyecektir.
   
 • Kış öncesi(Eylül-Ekim-Kasım) ve yaz öncesi(Mart-Nisan-Mayıs) çimin NPK(Azot-Fosfor-Potasyum)değerlerine göre gübre uygulaması yapılmalıdır. Prensip olarak kış öncesi ve yaz öncesi dönemlerde 25gr/m2 Azot(N),25gr/m2 Fosfor(P) ve 25gr/m2 Potasyum(K) uygulamasını 3 eşit aralıklı dilimde yapmak verimi arttıracaktır.Yani 3x15 kompoze gübre atılacaksa bu durumda Eylül,Ekim, Kasım,Mart,Nisan ve Mayıs aylarının yaklaşık ortalarında 55gr/m2 uygulama yapılmalıdır.Bu miktar kullanılacak gübrenin cinsi ve içeriğine göre değişebilir.
   
 • Uygulama yapılan alanda 1 hafta süreyle çok yoğun bir kullanım yapılmamalıdır.
   
 • Uygulaması yeni biten alanlara 1 hafta boyunca özellikle köpeklerin sokulmaması tavsiye olunmakla beraber,hayvan dışkılarının asidik bir özellik taşımasından dolayı çim alana tuvaletlerinin yapılmasına izin verilmemelidir. Uygulama sonrasında yeni serilen ruloların kaymasını ve hava boşlukları oluşmasını engellemek için üzerlerinde yürünmemesi, mevsime göre ilk 1-2 hafta yoğun kullanılmaması önemlidir. Yürüme esnasında oluşan baskı ile ruloların kayması kök işlemesini olumsuz etkiler.
   
 • Uygulamanın ilk haftaları çim alanın normalden daha fazla sulanması gerekmektedir. Sağlıklı ve güçlü kök yapısı oluşumu için sağlanması gereken ilk önemli koşul nemdir. Kök için sağlanacak yeterli nem oranı sağlıklı ve güçlü bir çim alan oluşturulmasında çok önemli bir etkendir.
  Çim boyu sürekli 3-4 cm de kalmalıdır. Düzenli biçim uygulaması çim kökünü kuvvetlendirerek uzun ömürlü ve sağlıklı bir doku sağlar.
   
 • Hazır çimin bakımında yaza hazırlık amacıyla Mart-Nisan-Mayıs aylarında, kışa hazırlık amacıyla Eylül-Ekim-Kasım aylarında doğru ve yeterli gübreleme yapılmalıdır.
   
 • Bitkiler 6-10 cm oldukları zaman ilk biçim yapılır. İlk biçme keskin bir çim makası veya keskin tırpanla yapılması doğru olur.
   
 • Biçme artıkları metal tarak ile toplanmalı ve sahadan uzaklaştırılmalıdır. İkinci biçim de tırpan veya makasla yapılırsa iyi olur. Bundan sonra merdane geçirilmesi kardeşlenmeyi teşvik eder ve çimler sıklaşır.
  Çim sahalar tesis edildikten sonra bakım işlemleri yerine getirilmez ise kısa zamanda bozulur ve özelliklerini kaybederler.
   
 • Bakım işleri içinde en önemlisi biçme ve sulamadır. Çim alanların devamlı olarak biçilmesi bitkilerin kendilerini yenilemesini sağlar. Bitkiler 6-8 cm'ye geldikleri zaman hemen 2-3 cm yükseklikten biçilmeleri gerekir.
   
 • Her biçimden sonra sulama (gerekiyorsa gübreleme) yapılmalıdır. Biçimden sonra sulama yapılmaz ise bitkiler sararıp kuruyabilirler.
   
 • Çim sahalarda sulama ile birlikte 2-3 ayda bir gübreleme yapılması bitkilerin gelişimine yardımcı olur Ancak fazla gübreleme bitkilerin dayanıklılığını azaltır. Bu nedenle gübrelemeyi en az seviyede yapmalıdır. Vegetasyonun azaldığı kış aylarında gübrelemeden kaçınmalıdır.
   
 • Gübrelemeden sonra bol su verilmesi gerekir. Bu şekilde bitkilerin gübreden yanması engellenir.
   
 • Diğer bir bakım işlemi yabancı ot mücadelesidir. Bunun için baştan bazı önlemleri almak gerekir. İlk tesis aşamasında çiftlik gübresi yerme yaprak çürüntüsü veya torf veya organik gübre gibi maddeler kullanılmalıdır eğer çiftlik gübresi kullanılacaksa eski-yanmış-toz haline gelmiş gübre kullanılmalıdır.
   
 • Tohum ekimi sonbaharda yapılırsa daha az ot çıkar Çimlenme ile birlikte gelişen yabancı otlara karşı selektif yabancı ot ilaçlan (Tordan gibi) kullanılabilir.
   
 • Çim alanında yer yer boşluklar varsa bunlar çim varsa toprak çukurluğu doldurularak yeniden ekilir.boşluklar aşırı ısınmış suyla sulamadan yada hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir. Diğer bitkiler gibi çim bitkileri de hastalanabilir. Hastalanan bitkiler kümeler şeklinde ölürler ve yerleri boş kalır.Bu durumda önce hastalığın nedenlerini saptamak gerekir Aşırı sulama ve sıcak bir araya gelince bitkiler hızlı fakat zayıf gelişirler Zayıf gelişen bitkiler kolayca hastalanırlar.
   
 • Aşırı azotlu gübre verilmesi., birim alana fazla tohum atılarak çok sık fakat zayıf bitkiler oluşturulması bitkilerin kolayca hastalanıp çökmelerine neden olur. Çim bitkilerinde en çok Phytium sp. (Çökerten) Rhızoctoma sp. (Kökboğaz, hastalığı) ve Fusarium sp (Solgunluk) gibi hastalıklar görülür. Özellikle ilk tesis döneminde genç çim bitkilerinin phytium veya rhizotonia ile çökmesi çok görülür. Çim alanlarında kötü drenaj nedeniyle su göllenmelerı varsa buradaki bitkiler boğulur ve hastalanıp ölebilirler.

ÇİM SULAMASI

 • Çim bitkilerinin çoğu saçak köklü olup kökleri 15-20 cm derinliktedir ve yağışsız geçen yaz aylarında sulama isterler. Ortalama üç günde 8 mm yağış (lm2ye 8 kg) gerekir. Sulama işleri yaz boyunca devam eder. Her sulamada bitkilerin köklerinin dağıldığı 10-15 cm'lik toprak tabakasının ıslanması gerekir.

« Diğer Sorular